Druhý zásah - Požár hradního špejcharu Švihov (TC)

Dnes byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár v prostorách místního hradu.

SMS: 04.05.2017  15:59:37 - POZAR,VYSKOVE BUDOVY - Svihov, Zizkova 1,2 patro hrad Svihov, kour z hospodarske budovy,,

Na místo události jsme vyjeli s CAS 20 T 815 v počtu 1+4 a s VEA VW Transporter v počtu 1+4. Po příjezdu na místo události proveden průzkum, tím zjištěno: jedná se o simulovaný požár hospodářské budovy (špýcharu) v prostorách nádvoří hradu. Podle informací se v zakouřeném prostoru nachází jedna osoba. Z CAS 20 nataženo dopravní vedení B ke vstupním dveřím objektu, ze kterého dále vedly dva útočné proudy C, jeden hlavním a druhý bočním vstupem. Členové jednotky prováděli vyhledávání osob a hasební práce v DT. V druhém patře nalezena osoba, která se nadýchala kouře. Dva členové ji transportovali ven z budovy na nádvoří. Na pokyn VZ, členové jednotky zřídili sací stanoviště na náhonu za hradem. Po ukončení hasebních prací a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto: https://hasicisvihov.galerie.cz/6569227-4-5-tc-hrad

Najdete nás i na sociálních sítích                        Návštěvnost

FB stránka Hasiči města Švihov     

YouTube videokanál