7-8.8 Tech.zásah Švihov

Na žádost protipovodňové komise města Švihov vyjela jednotka na zásah. Po dovybavení potřebnými prostředky k zásahu se vydala na protipovodňové opatření a zahájila činnost dle povodňového řádu města. Po provedení uzavření chráněného prostoru, zahájeno čerpání.
Na čerpání SDHO Švihov nasadilo : CAS 32 T 815
CAS 25 Š 706 RTHP
PPS12 2ks
plovoucí čerpadlo
kalové čerpadlo Honda WT 30
V důsledku vytrvalého deště a stále stoupající hladiny vody v chráněném prostoru rozhodnuto o povolání dalších SDHO. Jednalo se o SDHO Lhovíce s technikou PPS 12 + její obsluhou a o SDHO Kokšín s technikou PPS 12 + její obsluhou.
V důsledku dosažení určené hladiny na řece Úhlavě, jednotky nainstalovali do propustí pod komunikaci ŠVIHOV - ČERVEN É PORIČÍ zábrany, které zamezí návratu vody z luk zpět do města. Na této činnosti využita pomoc SDHO Kokšín.
Po projednání s PČR OO Švihov uzavřena komunikace na které je veden zásah. Policie též provádí kontrolní činnost v obcích po toku Uhlavy. Při kontrole propustí v prostoru čerpání zjištěn průsak. Rozhodnuto o nutnosti tento průsak odstranit. Za pomoci člunu s posádkou provedena provizorní oprava. Průsak snížen na přijatelnou míru.
Povodňová komise požádala operační středisko HZS PK o další posilovou jednotku, nutnou pro snížení hladiny v chráněném prostoru na přijatelnou mez. K zásahu určena jednotka SDHO Chudenice s technikou CAS 32 T 815 a PPS 12. Po nasazení této jednotky hadina snížena.
Po celou dobu zásahu jednotky prováděli soustavný průzkum na povodňových opatřeních v prostoru Města Švihov. V důsledku ustání deště a snížení přítoku do chráněného prostoru rozhodnuto o omezení přečerpávání. Jednotka SDHO Chudenice poslána na základnu.
V nočních hodinách se jednotky střídali v odpočinku a pokračovali v čerpání a hlídkové činnosti společně s povodňovou komisí a PČR OO Švihov. V ranních hodinách 8.8.2010 na místo přel řídící důstojník Plzeňského kraje. Provedena kontrolní obchůzka a porada s povodňovou komisí a se starostou města o dalším postupu. Během dopoledne prováděno čerpání se 3 ks PPS 12 ‚ kalovým a plovoucím čerpadlem.
Během odpoledne na základnu odeslány SDHO Kokšín a SDHO Lhovice. V čerpání se pokračuje cca do 18:00 hod. 8.8 2010. Povodňová komise rozhodla o ukončení přečerpávání v důsledku dosažení bezpečné výšky hladiny na řece Uhlavě. Po ukončení přečerpávání jednotka vrátila stavidla do původního stavu. Jednotka se vrací zpět na základnu.
Délka zásahu 34,5 hod.
 

foto

Najdete nás i na sociálních sítích                        Návštěvnost

FB stránka Hasiči města Švihov     

YouTube videokanál