28-29.6 Tech.pomoc

Povoďnová hráz švihov.

Po vybavení příslušným materiálem se jednotka odebrala k náhonu vodního hradu, kde uzavírala a otevírala stavidla dle protipovodňového plánu. Poté se jednotka přesunula ke stavidlu mezi náhonem a hlavní řekou, kde začala přečerpávat vodu ze zaplaveného a uzavřeného náhonu do řeky.
Na čerpání nasazeno: CAS 32 T815
PPS 12 2ks
Čerpadlo HONDA WB30XT
Plovoucí čerpadlo
Po dalším zvýšení hladiny na louce směrem k Č.Poříčí nainstalovány protipovodňové zábrany do propustí pod hlavní silnici KLatovy - Plzeň, neboť se jimi voda tlačila zpět do města.
Do dalších propustí nainstalovány pytle s pískem. Během dne prováděna hlídková činnost na protipovodňových opatřeních. Při jedné z kontrol zjištěna počínající netěstnost kamenné hráze u stavidla na náhonu u hradu.
Po vyhodnocení situace bylo rozhodnuto, že pro uvolnění taku na stavidlo, prokopat břeh před stavidlem, a vodu vypouštět do již zatopené louky při řece. Zpočátku jednotka prováděla odkopávání břehu ručně. Protože se nepodařilo docílit dostatečného efektu, rozhodnuto povolat p.Maršálka s bagrem. Po vybagrování docíleno snížení hladiny vody v náhonu a zároveň tlaku na stavidlo. Celý zbytek dne prováděno čerpání a zároveň i soustavná hlídková činnost. Následující den po dohodě s protipovodňovou komisí a snížení hladiny v řece ukončeno čerpání. Velitel a člen protipovodňové komise kontroloval domy v nádražní ulici pro případné čerpání vody ze sklepů. Zjištěno že není potřeba. Po srovnání hladiny v řece a v náhonu opět otevřen a stavidla mezi řekou a náhonem. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila na základnu.

foto

Najdete nás i na sociálních sítích                        Návštěvnost

FB stránka Hasiči města Švihov     

YouTube videokanál