Historie sboru

Bylo to právě v roce 1879, kdy několik místních občanů, nadšených pro ideu „pomoci z lásky k bližnímu“ přikročilo k založení hasičského sboru. Sbor hasičů ve Švihově měl první ustavující schůzi 24. dubna 1879. Zakládajícími členy byli František Souček, tehdejší starosta města, Ignác Bayer, rolník, a kaplan Josef Hladík. Tito tři vydali provolání ke švihovským občanům s výzvou, aby se přihlašovali za členy sboru. Na první výzvu se tehdy přihlásilo 18 občanů, k nim se dále postupně připojilo ještě dalších šest občanů.

V roce 1887 byla zakoupena motorová stříkačka, r. 1893 dvoukuželová stříkačka a v r. 1908 se sbor zajímal o zakoupení parní stříkačky. Ta se však nekoupila. V roce 1908 sbor vlastnil jednokuželovou a dvoukuželovou  stříkačku, 34 obleků, 34 seker s lezeckými opasky, několik stříkačských opasků se sekerami a 39 přilbic. Sbor dále vlastnil 12 háků, 5 požárních žebříků, 4 štoudve na vodu a 15 košíků napuštěných dehtem.

Hasiči u staré hasičské zbrojnice (dnešní šťárovna)

V roce 1910 sbor zakoupil od firmy R.A. Smekal ze Smíchova za 1250 Korun tříkolový, mechanický, výsuvný žebřík, který dosahoval do výšky 12 metrů.

V roce 1973 obdržel náš sbor ASC 16 Pragu RN od kolegů z SDH Bezděkov. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1953 a již mělo nádrž na 1 500 l požární vody, 600 l pěnidla a bylo rovněž vybaveno čerpadlem o výkonu 1 600 l/min a dvěma průtokovými navijáky umožňujícími rychlý požární zásah.

CAS 16 Praga RN (r.v.1953)

V roce 1971 se vedení požárníků rozhodlo požádat MěNV Švihov o postavení nové zbrojnice. Původní požární zbrojnice byla umístěna v blízkosti kostela sv.Václava, ale nevyhovovala prostorem i blízkostí státní silnice. Nyní se tu nachází truhlářská dílna. O rok později bylo rozhodnuto zařadit výstavbu požární zbrojnice do akce„Z“. Jako vzor pro novou zbrojnici byly použity plány z Rabí. Úpravou těchto plánů byl pověřen stavbyvedoucí Josef Kozák. 17. 3. 1973 bylo za účasti 14 ti členů s výstavbou nové požární zbrojnice započato. Pozemek, část Tržiště, věnovalo Město Švihov. Budova požární zbrojnice byla postavena v krátké době 1,5 roku za obětavé spolupráce požárníků a občanů Švihova. Hodnota díla byla 1 138 000, Kč. Odpracováno bylo 6250 brigádnických hodin, z toho požárníci Švihova odpracovali 3726 hodin. Stavební dozor nad stavbou měl Vojtěch Mečl. V roce 1974 byla stavba dokončena a slavnostně otevřena.

VZdroj: https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/hasici-ve-svihove-budou-Nová hasičská zbrojnice krátce po dostavení

SZdroj: https://klatovsky.denik.cz/hasici/hasici-jsou-pysni-na-starou-pragovku20090701.html

Najdete nás i na sociálních sítích                        Návštěvnost

FB stránka Hasiči města Švihov     

YouTube videokanál